ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รายละเอียดคลิ๊ก

 ขอเชิญชวนกลุ่มนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ปีที่ 12 ประจำปี 2566

*   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 รายละเอียด
- โครงการจิตอาสาที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 2566
- ประกาศผล รอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
- รอบตัดสิน เดือนกันยายน 2566

 สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวด

รายละเอียดข้อมูล https://bit.ly/3Zb94Ev
ลิงก์กรอกใบสมัคร https://bit.ly/3E0VVWf

 

Ge ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
0 2942 6800 ต่อ 7010 ,7060 , 2834
ge_chandrakasem@hotmail.com หรือ Line: @784eqshv

 

 วันที่ : 24 มี.ค. 2566
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ่าน : 71

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th