ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

 

 

คลิ๊กลงชื่อ

คลิ๊กคำอธิบายรายวิชาวันที่ : 28 ธ.ค. 2565
ที่มา :
อ่าน : 67

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th