ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรมมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ YouTube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยผ่านช่องYouTube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง(กกต.)

YouTube การสอนวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ โดยผ่านช่องYouTube สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง(กกต.)วันที่ : 2 มิ.ย. 2565
ที่มา :
อ่าน : 111

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th