ประกาศการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 8

 ประกาศการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 8


วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
ที่มา :
อ่าน : 311

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th