ประกาศการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 7

 ประกาศการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับที่ 7


วันที่ : 4 ธ.ค. 2562
ที่มา :
อ่าน : 392

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th